Foredrag | Kurser

Positiv Psykologi

”Det er svært at vise andre hvem man er, med mindre man selv ved det” denne udtalelse fra en pige i 8.kl minder os om vigtigheden af at kende sig selv og de styrker, som vi hver især besidder. At kende egne styrker er en vigtig nøgle til opbygning af modstandskraft, et godt fundament til at blive den bedste udgave af sig selv - understøtte udviklingen af det gode engagerede liv.

Vi kender alle det at møde et menneske, som indeholder balance, harmoni og overskud som et resultat af den trivsel, de oplever i deres liv. De momenter der kan være medvirkende til at opnå trivsel har vi måske klassisk set opfattet udelukkende kommende fra et menneskes historik, tilfældighed, baggrund, opvækst mv. Positiv psykologi rummer et stærkt bud på, hvordan momenter til opnåelse af trivsel synliggøres og dermed kan gøres til genstand for aktiv handling. Den synliggørelse, den rejse og bevidstgørelse og dermed det livskvalitetsløft, som det enkelte menneske kan opnå, udgør hele mit motivationsgrundlag for at beskæftige mig med positiv psykologi. Positiv psykologi kan bidrage til opbygningen af det, man kunne kalde menneskets ”selvbærende karosseri” Positiv psykologi har en forstærkende effekt på samspillet og styrken i vores psykologiske styrkesider, vores psykiske vaner, vores sociale forbindelser og meget mere.

Læringsstile

”For første gang i mit liv glæder jeg mig til at komme i skole i morgen” Denne ytring fra en elev i 4. klasse er symbolet på den drivkraft, der ligger bag mit ønske om, at alle børn møder et anerkendende og respektfuldt læringsmiljø. Respekten for, at vi alle er forskellige, har mange ansigter og konsekvenser, hvoraf anvendelse af læringsstile er en konkret og beskrevet tilgang, der i sin form er særdeles egnet til at blive formidlet og implementeret. Anerkendelsen af, at børn er forskellige og lærer på forskellige måder, åbner op for en række positive konsekvenser ved læring.

 

Begrebet læringsstile udspringer fra forskning i, hvordan mennesker bedst lærer. Professor Rita Dunn (1929- 2009) har sammen med forskere fra hele verden, fundet frem til en række forskellige forhold og stimuli, der har betydning i forbindelse med læring. På baggrund heraf har professor Dunn, udviklet ”Dunn & Dunns læringsstilsmodel.” Modellen indeholder 20 elementer. Ud fra de 20 elementer, kan den lærende finde frem til sin egen læringsstil – finde præcis de elementer som, han/hun har behov for at få tilgodeset, for at kunne tilstræbe optimal koncentration i læreprocessen. De præferencer den enkelte har i læringssituationen betegnes som personens læringsstil.

Pædagogen i skolen

Ansøg om kursus

Skriv en uforpligtende mail til mig og jeg vil besvarer den hurtigst muligt.