En velassorteret, opdateret pædagogisk værktøjskasse

 

HELLE FISKER initierer, udvikler og gennemfører efter- og videreuddannelsesforløb, som opdaterer lærernes og pædagogernes pædagogiske værktøjskasse. Der bliver sat fokus på, hvordan lærere og pædagoger kan være med til at skabe inkluderende, engagerende, motiverende og involverende læringsmiljøer som grobund for trivsel og læring.

HELLE FISKER giver viden, inspiration og konkrete værktøjer i forhold til positiv psykologi - herunder flow, positivitet og de 24 styrker, klasse- og læringsledelse, målsætningsarbejde, vurdering for læring, mange måder at lære på, Storyline samt læring i fællesskab (CL)Deltagerne får indgående kendskab til de enkelte værktøjers muligheder og begrænsninger - underbygget med eksempler på konkret praksis.

POSITIV PSYKOLOGI - et bud på trivsel

TV2 Nyhederne: Positiv psykologi - nu også i danske folkeskoler

Se indslag omkring positiv psykologi fra Nørreskovskolen

Baggrunden for arbejdet med positiv psykologi på skolen er et kompetenceudviklingsforløb for lærere, pædagoger og ledelse, som Helle Fisker har initieret, tilrettelagt og gennemført.

"Trivsel og læring er hinandens forudsætninger og det er vigtigt - ikke mindst i denne "Reformtid" at man ikke glemmer denne kendsgerning" siger Helle Fisker der kan være en smule nervøs for, at man i iver for at skabe læring overser de vigtigste forudsætninger herfor:  Børnenes trivsel og engagement

Ny evalueringsrapport om positiv psykologi: "Positiv psykologi - trivsel og læring i folkeskolen"

Færre konflikter, øget tolerance, større velvære og bedre forudsætning for læring

Nørreskov-Skolen, på Als var en af de første skoler i Danmark, der sammen med Helle Fisker satte positiv psykologi på dagsordenen. Arbejdet er dokumenteret i rapporten ”Positiv psykologi – trivsel og læring i folkeskolen”, som peger på at arbejdet med positiv psykologi bidrager til færre konflikter, sammenhold, øget tolerance. harmoni , større velvære i klasserne, bedre forudsætning for læring. Læs rapporten her

Nørreskov-Skolens evaluering sker i samarbejde mellem Frans Ørsted Andersen, der er lektor ved Aarhus Universitet, Center for Grundskoleforskning, Carina Bielefeldt, der er afdelingsleder på skolen og Helle Fisker, som er pædagogisk konsulent projektet  og kompetenceudviklingsforløbet på 6 andre skoler i Sønderborg, som også har valgt at sætte fokus på positiv psykologi.

Efter en række interviews med lærere og elever, er konklusionen, at der har været en gavnlig effekt for både trivsel og faglighed. Tilsyneladende er der færre konflikter i klasserne – blandt andet fordi styrken ”selvkontrol” er en eksplicit størrelse, som man kan arbejde med at håndtere, hvis tingene er ved at gå op i en spids. Derudover har det en indirekte gevinst for læringen, fordi der er mere fokus i klasserne. Skole hjem samarbejdet bliver styrket af det nye sprog for den enkelte og klassernes styrke, som giver forældrene mulighed for at stille mere præcise spørgsmål til elevernes hverdag og ikke mindst skaber en mulighed for, at der også i hjemmet kan blive et fokus på at se hinandens styrker på en mere specifik måde end de fleste familier måske er vant til.

 

Konferencer - Foredrag - Kompetenceudvikling inden for positiv psykologi

Konference I september 2012 afholdt Alinea akademi den første konference i Danmark under overskriften: Positiv psykologi og læring. Hans Henrik Knoop, indledte konferencen, Helle Fisker fortsatte og Knud Illeris afsluttede konferencen. På konferencen fik deltagerne viden , konkrete ideer og inspiration til, hvordan positiv psykologi kan anvendes til at udvikle et læringsmiljø, der fremmer motivationen og læringen hos børn og unge.

Foredrag Helle Fisker holder foredrag om positiv psykologi for forældre, virksomheder, VL grupper, Rotary, interesseorganisationer m. fl.

Kursusdag Helle Fisker afholder kursusdag/kursusdage for UCN, UCL, COK, VIA, Alinea akademi m. fl.

Kompetenceudviklingsforløb Helle Fisker tilrettelægger og gennemfører kompetenceudviklingsforløb med positiv psykologi som omdrejningspunkt i kommuner, på skoler og i institutioner.

Klick på billedet og læs interview med Helle Fisker

Nye erfaringer fra Nørreskov-Skolen i Nordborg på Als viser, at positiv psykologi både kan styrke motivationen og læringen hos eleverne – og gøre lærerne gladere for deres arbejde. Det forklarer Helle Fisker i artiklen, hvor hun også kommer med gode råd til at praktisere positiv psykologi i den daglige undervisning.

Positiv psykologi og inklusion

Klick på billedet og læs artikel i Jyske Vestkysten

Nørreskovskolens lærere sætter positiv psykologi på dagordenen og skaber et anerkendende og inkluderende arbejds- og læringsmiljø for både voksne og børn.

 

Positiv psykologi i elevhøjde

Klick på billedet og læs artiklen i Jyske Vestkysten

Helle Fisker er den første i Danmark, som sammen med ca. 100 lærere og pædagoger har omsat positiv psykologi i voksen og børnehøjde.Reaktionerne fra både pædagoger, lærere og elever er særdeles positive:"Vi kommer i skole med glad energi" er en udtalelse fra en elev og en lærer udtaler"Jeg er blevet mere bevidst om børnenes positive sider - især de bøvlede"

En opdateret, velassorteret pædagogisk værktøjskasse

Klick på billedet og læs artiklen i Liv i skolen

Som udgangspunkt kan man ikke lære nogen noget, men man kan facilitere en tilsigtet læring – skabe rum og mulighed for, at alle børn tilbydes et optimalt læringsmiljø. For at skabe et optimalt læringsmiljø, hvor alle børn får mulighed for at lære, skal lærerne være i besiddelse af ledelsesmæssige, relationelle og faglige kompetencer. For at kunne kvalificere de didaktiske overvejelser kræves ligeledes en opdateret og velassorteret pædagogisk værktøjskasse med mange forskellige pædagogiske redskaber. Hvis man kun har en hammer så ligner alting søm!

 

De 24 styrker

HELLE FISKER

Helle Fisker er uddannet folkeskolelærer, har en master i læreprocesser(MLP), en Human Ressource Development uddannelse(HRD), er Certified Learning Styles Trainer,US(CLST) og Psykoterapeut(EIP). Med mere end 20 års erfaring som underviser og pædagogisk udviklings- og proceskonsulent inden for dagtilbuds- og skoleområdet initierer, udvikler og gennemfører Helle Fisker efter- og videreuddannelsesforløb. For at understøtte processer og for at omsætte teori til praksis udvikler Helle Fisker undervisningsmateriale, skriver artikler, bidrager til antologier, udgiver bøger, holder foredrag og workshops.

www.facebook.com/fisker.helle

 

Publikationer

NYHED - NYHED - NYHED - NYHED

"Pædagogen i skolen - en værktøjskasse i trivsel og læring" (Akademisk Forlag, 2015)

"Find dine styrker - også dem du ikke troede du havde " (ABC-leg, 2014)

 

 "Positiv psykologi og styrketræning - skab trivsel, vækst og glæde"(Akademisk Forlag, 2012)Bogen er blevet til ud fra ønsket om at bringe positiv psykologi ind i den pædagogiske verden. Bogen er en brugsbog, som introducerer positiv psykologi herunder flow, positivitet samt de 24 styrker.

"Filosofi med jordforbindelse" sådan skrev Folkeskolen

Læs anmeldelsen i "Folkeskolen"

Bogen koster 269 kr og kan købes ved henvendelse til: mail@hellefisker.dk

"Lær med stil - læringsstilenes hvad, hvorfor,hvordan (Dansk Psykologisk Forlag,2011) Bogen giver læseren indsigt i, hvordan man eksempelvis som lærer eller pædagog kan omsætte læringsstilsteorien til egen pædagogisk praksis - skabe et læringsmiljø, som øger børnenes motivation og læring gennem en bevidst aktiv, effektiv og sjov læreproces. Bogen er oplagt som inspiration i forbindelse med Understøttende Undervisning - den giver konkrete eksempler på, hvordan man som lærer eller pædagog i skolen kan tilgodese kravet om at den understøttende undervisning skal sikre at eleverne møder endnu flere forskellige måder at lære på (UVM)

Bogen koster 348 kr. og kan købes ved henvendelse til: mail@hellefisker.dk

 

"Pædagogik i døgninstitution" (Dafolo, 2013)  Helle Fisker bidrager til antologien med kapitlet "Positiv psykologi - sæt fokus på trivsel, vækst og læring"Helle Fisker beskriver her, hvordan man med styrkerne som omdrejningspunkt kan skabe en ny historie om et barn. "Ofte vil man ved at tage det positive perspektiv opleve, at alle børn uanset baggrund og opvækstvilkår - besidder bemærkelsesværdige styrker, som kun venter på at blive identificeret, udfoldet og udnyttet." skriver Helle Fisker i bogen.

"Evalueringsfaglighed i skolen" Bidrag til antologi (Unde Pædagoger,2006)

Materialer

"Kalle Kanin på styrkejagt"(ABC-leg, 2015)

"Lær bogstaver med øjne, ører, hænder og krop" (ABC-leg, 2013)

"Rim med øjne, ører, hænder og krop"(ABC-leg,2012)

"Rumlig læsning - læs med øjne, ører, hænder og krop"(Dafolo,2008)

"Min selvbiografi - sådan er jeg?"(Dafolo, 2006)

Artikler

"Gummi - Tarzan - pædagogik" (Folkeskolen)

"Alle er gode til noget. Med positiv psykologi får lærere og elever et sprog, hvormed de kan fokusere på de stærke sider…" sådan indledte Folkeskolen i en artikel, som sætter fokus på Helle Fiskers arbejde med positiv psykologi i praksis - anvendt så elever og lærere får skærpet bevidstheden om deres styrker og sat fokus på positivitet og flow.

Læs artiklen i "Folkeskolen"

"Skole på Als vil lære elever at tænke godt om hinanden " (Jydske Vestkysten) Et fælles sprog gør det lettere at løse konflikter, mener lærere, der er med i projekt på Nørreskov-Skolen.

Læs artiklen i Jydske Vestkysten

"Elevernes styrker er fundamentet i deres elevplaner" (Skolebørn)

Artikel i "Skolebørn" stiller skarpt på skoler i Sønderborg, som har sat fokus på positiv psykologi i et kompetenceudviklingsforløb, som Helle Fisker har igangsat og gennemført med stor succes.

Læs artikel i "Skolebørn"

"Positiv psykologi og styrker i børnehaveklassen"

Med de potentialer der ligger i positiv psykologi har børnehaveklasselederen stor mulighed for at møde børnene med en respektfuld og anerkendende tilgang og give børnene mulighed for at få indsigt i egne styrker og potentialer.

Læs artikel i "Skolestart"

Læs artikel i "Skolestart"

 

 

Artikler om læringsstile af Helle Fisker

Helle Fisker har i forskellige interviews og artikler givet sit bud på, hvordan læringsstilsteorien kan omsættes i praksis.

Læs artiklen "Læringsstile - et pædagogisk værktøj" i Kolon

Læs artiklen " Popcorn og snolæsning" i Undervisere Se videoklip hvor børn anvender læringsstilsmaterialet "Rum'lig læsning" - de læser hænder og krop.

Læringsstile i børnehavehøjde

Helle Fisker har de seneste år arbejdet med læringsstile i daginstitutioner - sat fokus på leg og læring - anvendt læringsstilsteorien i omsætningen af de pædagogiske læreplaner og i forhold til at skabe læringsmiljøer, som motiverer børn til læring.

Helle Fisker var den bærende kraft bag et børnevendt projekt med bred politisk opbakning i Kolding kommune. Her var der fokus på kompetenceudvikling af pædagoger i daginstitutioner således at de kunne skabe mulighed for at børnene kunne lære med både øjne, ører, hænder og krop.

Børnekulturhuset ”Nicolai for børn” i Kolding dannede rammen om et 2 årigt projektet, hvor læringsstilsteorien anvendes allerede i børnehaven.

Helle Fisker tilrettelægger og gennemfører kursusdage og kompetenceudvikling for pædagoger, hvor læringsstilsteorien præsenteres og omsættes til den pædagogiske praksis.

Sådan skrev "BØRN & UNGE"

Sådan skrev "Jydske Vestkysten"

Læs mere om projektet