Eksempler på foredrag

For alle

Positiv psykologi og styrketræning - få et højt psykisk kondital

Bliv inspireret af Helle Fisker når hun, i sit foredrag giver bud på, hvordan du med få virkemidler styrker din livsglæde og modstandskraft, bidrager til et højere niveau af energi, mindre stress og øget positivitet.

Få indsigt i, hvordan du identificerer og forankrer dine styrker i hverdagen samt forholder dig til og udvælger de styrker, som kræver særligt fokus. At kende egne styrker er en vigtig nøgle til opbygning af modstandskraft og et godt fundament til at blive den bedste udgave af sig selv.

For lærere & pædagoger

Positiv psykologi og en styrkebaseret tilgang - skab trivsel og læring

Hvad er positiv psykologi? Hvilken betydning har arbejdet med positiv psykologi for motivation, trivsel og læring? Hvor og hvordan starter arbejdet med positiv psykologi?

Helle Fisker giver en introduktion til den positive psykologis teorier og metoder – med særligt fokus på De 24 styrker og på hvordan positiv psykologi kan omsættes i praksis i skolen

Formålet er at give deltagerne indsigt i, hvad positiv psykologi er samt inspirere til, hvordan man, i eksempelvis en skole kontekst, målrettet kan arbejde med positiv psykologi og styrkerne i forhold til at skabe et styrkebaseret læringsmiljø, som fremmer motivation, understøtter trivsel, social inklusion og læring.

For forældre

 Positiv psykologi og styrker - et bud på trivsel

Børn skal trives for at lære – læring kræver trivsel og robuste selvbevidste børn, som er klar til at møde udfordringer og opgaver med selvtillid, beredskab og styrke.

Helle Fisker præsenterer positiv psykologi og den styrkebaserede tilgang som et kvalificeret bud på, hvordan lærere og pædagoger sammen med forældre støtter op om den centrale rolle  institutionen/skolen spiller som medskaber af børnenes/elevernes karakterdannelse.

Helle Fisker deler ud af egne erfaringer fra skoler/daginstitutioner, hvor hun med succes har arbejdet med udvikling af børnenes personlige og sociale kompetencer, med afsæt i positiv psykologi og den styrkebaserede tilgang