Eksempler på kurser

Private og organisationer

Find dine styrker - også dem du ikke troede du havde

Vi indeholder alle det, der skal til for at skabe et godt liv, hvor vi trives og vokser som mennesker. Et af de vigtigste bidrag er indsigten i egne styrker. Denne indsigt kan man anvende i forhold til sig selv samt private og professionelle relationer.

Helle Fisker præsenterer tankerne bag positiv psykologi herunder Flow – Positivitet og de 24 styrker. Der vil være et særligt fokus på de 24 styrker og deres betydning for den enkelte og det arbejdsfællesskab, man er en del af. Deltagerne får ideer til, hvordan man målrettet kan arbejde med positiv psykologi og styrkerne i forhold til sig selv og  kollegaerne for på den måde at bidrage til et arbejdsmiljø, der faciliterer trivsel og fremmer motivation, engagement og vækst.

Helle Fisker giver konkrete eksempler på, hvordan man kan identificere egne styrker, udvælge styrker som kræver særligt fokus og hvordan styrkerne kan forankres i arbejdslivet.

Forløbet består af 2 moduler og er målrettet medarbejdere i private eller  offentlige organisationer. På modulerne vil der være en veksling mellem oplæg, aktiviteter, diskussion og refleksion 

Lærere og pædagoger

Positiv psykologi og styrker - et bud på trivsel

De potentialer, der findes i positiv psykologi, modsvarer i stor udstrækning kravet om og behovet for at skabe et arbejds- og læringsmiljø, der faciliterer trivsel og læring - et miljø, som fremmer motivation, engagement og vækst hos børn og voksne.

1. modul - Positiv psykologi og styrkerne – en introduktion

Formålet er at give pædagoger og lærere indsigt i, hvad positiv psykologi er og konkrete idéer til, hvordan de målrettet kan arbejde med positiv psykologi og styrkerne i forhold til sig selv, kollegaerne og efterfølgende i forhold til børnene.

2. modul - Positiv psykologi i børnehøjde

Formålet er, at lærere og pædagoger får konkrete idéer til, hvordan de målrettet kan arbejde med positiv psykologi og styrkerne i forhold til børnene.

3. modul - Pædagogisk Café

Der er fokus på erfaringsudveksling og refleksion over positiv psykologi og styrkerne i praksis.

Forløbet består af tre moduler og er målrettet pædagoger eller lærere. De enkelte moduler vil veksle mellem oplæg, diskussion og refleksion med henblik på udvikling af egen praksis.