Eksempler på kurser

Private og organisationer

At lære med stil

- læringsstilenes hvad, hvorfor, hvordan

 

Læringsstilsteorien er med til at øge bevidstheden om egen og andres læringsstile - sætte fokus på, at vi er forskellige og lærer forskelligt.

 

Hvad er læringsstile/arbejdsstile?

Hvordan lærer vi hurtigere og mere effektivt?

Hvad har betydning for læring og forståelse ifølge læringsstilsmodellen?

Hvordan finder man og hvordan tilgodeser man sin læringsstil?

Helle Fisker besvarer disse spørgsmål  og  præsenterer læringsstilsmodellen underbygget med konkrete eksempler. Der gives eksempler på, hvordan mennesker foretrækker at modtage, bearbejde og formidle informationer og hvordan den enkelte koncentrerer sig og arbejder bedst muligt og mest effektivt i læringssituationer. Der vil være mulighed for at ”teste” egen læringsstil dvs. finde frem til, hvordan den enkelte tilegner sig og bearbejder nyt og vanskeligt stof – sker dette f.eks. ved at bruge øjne, ører, hænder eller krop?

 

Deltagerne får kendskab til strategier, der styrker kommunikationen, øger motivation samt tilgodeser forskellige måder at lære og på.

 

 

Forløbet består af 2 moduler og er målrettet medarbejdere i private eller  offentlige organisationer. På modulerne vil der være en veksling mellem oplæg, aktiviteter, diskussion og refleksion.

Lærere og pædagoger

Læringsstile – mange måder at lære på

Forløbet består af tre moduler og er målrettet pædagoger eller lærere. De enkelte moduler vil veksle mellem oplæg, diskussion og refleksion med henblik på udvikling af egen praksis.

For børn

............

Private og organisationer

At lære med stil

- læringsstilenes hvad, hvorfor, hvordan

 

Læringsstilsteorien er med til at øge bevidstheden om egen og andres læringsstile - sætte fokus på, at vi er forskellige og lærer forskelligt.

 

Hvad er læringsstile/arbejdsstile?

Hvordan lærer vi hurtigere og mere effektivt?

Hvad har betydning for læring og forståelse ifølge læringsstilsmodellen?

Hvordan finder man og hvordan tilgodeser man sin læringsstil?

Helle Fisker besvarer disse spørgsmål  og  præsenterer læringsstilsmodellen underbygget med konkrete eksempler. Der gives eksempler på, hvordan mennesker foretrækker at modtage, bearbejde og formidle informationer og hvordan den enkelte koncentrerer sig og arbejder bedst muligt og mest effektivt i læringssituationer. Der vil være mulighed for at ”teste” egen læringsstil dvs. finde frem til, hvordan den enkelte tilegner sig og bearbejder nyt og vanskeligt stof – sker dette f.eks. ved at bruge øjne, ører, hænder eller krop?

 

Deltagerne får kendskab til strategier, der styrker kommunikationen, øger motivation samt tilgodeser forskellige måder at lære og på.

 

 

Forløbet består af 2 moduler og er målrettet medarbejdere i private eller  offentlige organisationer. På modulerne vil der være en veksling mellem oplæg, aktiviteter, diskussion og refleksion.

Lærere og pædagoger

Læringsstile – mange måder at lære på

 

Forløbet består af tre moduler og er målrettet pædagoger eller lærere. De enkelte moduler vil veksle mellem oplæg, diskussion og refleksion med henblik på udvikling af egen praksis.