Pædagog i skolen

understøttrende undervisning

Med indførelsen af folkeskolereformen er det blevet pædagogernes og lærernes opgave, i samarbejde, at leve op til skolens målsætning om at sikre at alle elever inkluderes, trives og udfordres, så de bliver så dygtige, som de kan. xxxxx