Læringsstile

differentiering, bevægelse

Begrebet læringsstile udspringer fra forskning i, hvordan mennesker bedst lærer. Den amerikanske professor Rita Dunn (1929- 2009) har sammen med forskere fra hele verden, fundet frem til en række forskellige forhold og stimuli, der har betydning i forbindelse med læring. På baggrund heraf har Rita Dunn, udviklet ”Dunn & Dunns læringsstilsmodel.” Modellen indeholder 20 elementer. Ud fra de 20 elementer, kan den lærende finde frem til sin egen læringsstil – finde præcis de elementer som, han/hun har behov for at få tilgodeset, for at kunne tilstræbe optimal koncentration i læreprocessen. De præferencer den enkelte har i læringssituationen betegnes som personens læringsstil.

Ifølge professor Dunn handler læringsstile om, hvordan den enkelte koncentrerer sig om, tilegner sig, bearbejder husker og anvender noget der er nyt og svært.