Positiv Psykologi

styrker, flow og positivitet

Positiv psykologi bygger på et positivt og inkluderende menneskesyn og præsenterer en tilgang, der konkret understøtter udviklingen af det gode engagerede liv i forhold til det enkelte individ og fællesskabet. Samtidig bidrager positiv psykologi med en vidensbaseret indsigt i, hvad der skal til for at understøtte et miljø, som skaber og opretholder positive forandringer.

Forbundet for International Positiv Psykologi (IPPA) definerer positiv psykologi som: Positiv psykologi er forskning i trivsel og er det videnskabelige studie af, hvad der gør personer og samfund i stand til at trives. Positiv psykologi er således funderet på empiri og undersøgelser og er en videnskab om, hvordan mennesker trives og yder optimalt; en videnskab rettet mod sundhedsfremme og forebyggelse.